{month}
{day}

Versenysport - FOVESZ

Fogyatékosok Versenysport Szakági Szövetsége - FOVESZ – létrehozásának, működésének célja

Az új Szövetség létrehozásának célja, hogy a fogyatékkal élő sportolók számára hazai bajnokságok, kupák rendezésével mind az utánpótlás, mind a felnőtt, szenior korosztályú versenyzők számára versenyzési lehetőséget biztosítson Magyarországon. A különböző sportágak magyarországi országos szakszövetségei és sportági szövetségei fogyatékos sportja számára válogatott keretbe emelhető fogyatékkal élő utánpótlás és felnőtt korosztályú versenyzők megjelenítése a FOVESZ versenyeken elért eredmények alapján. A FOVESZ olyan hazai országos versenysport szövetség, amely a hiányzó sportágak, fogyatékcsoportok országos versenyek, bajnokságok szervezése, rendezése mellett együttműködik az országos sportági szakszövetségekkel, fogyatékos sportszövetségekkel. A FOVESZ mindazoknak a fogyatékos sporttal foglakozó egyesületek számára országos sportszövetségi hátterét adja, akik versenyzői több fogyatékos sportágban való részvétele miatt, nem tagja országos sportági szakszövetségnek, fogyatékos sportszövetségnek.

FOVESZ alapítói, a szövetség felépítése

A FOVESZ- alapításának jogi alapját a 2017. március 25.-i FODISZ közgyűlésen elfogadott alapszabály módosítása adja, amely alapján a FODISZ mint a FOVESZ sport szakági szövetség létrehozója és egyben egyik alapítója. A FOVESZ tagja lehet bármely sportegyesület, amelynek tagja bármely korosztályú fogyatékkal élő sportoló, és a FOVESZ alapszabályát elfogadja, az abban előírtakat teljesíti.

A FOVESZ szövetségként önálló jogi személyiségű szövetség, amelynek gazdasági működésének forrását a FODISZ éves költségvetése biztosítja annak FODISZ közgyűlés elfogadás alapján megkötött EMMI állami támogatásból.

A FOVESZ a „Nyitott” sportverseny rendszere a Magyarországon fogyatékkal élő versenysportolók számára biztosít versenyzési lehetőséget, úgy, hogy a sportági szakszövetségekkel, fogyatékosok sportolókat foglalkoztató sportszövetségekkel történt egyeztetések alapján nem szervez azokban a sportágakban, sérülés specifikumban, korcsoportokban, nemben versenyt, amelyben a vele megállapodott sportági szövetségek, szakszövetségek, fogyatékosok sportolókat foglalkoztatóok sportolókat foglalkoztató sportszövetségek rendeznek magyar bajnokságot, kupát. Megállapodásban rögzítettek alapján egy-egy sportági szakszövetség, fogyatékosok sportolókat foglalkoztató sportszövetség korosztályos, vagy fogyatékcsoportos országos versenyeket, bajnokságokat nemek szerint bontva rendez meg a FOVESZ, amely lehet az adott sportág, egyeztetés alapján sportági szakszövetség bajnokságának része is.

FOVESZ a „Nyitott” sportverseny rendszer és az ahhoz tartozó sportszakmai bizottságok működése, működtetése során munka kapcsolatba kerül a hazai országos sportági szövetségek, szakszövetségek, fogyatékosok sportolókat foglalkoztató sportszövetségei szakmai bizottságaival. Ennek során a pontosan meghatározott területeken jól körülhatárolt feladatokban kell a szakmai együttműködéseket megvalósítani úgy, hogy mindkét fél tiszteletben tartja a másik szakmai kompetenciáját.

A partnerek egyeztetnek arról, hogy mely esetekben ki miként alkalmazza az adott sporthoz fűződő kompetenciáját, és mely esetekben mond le arról írásban a másik fél számára, mely lemondás önkéntesen, de az adott (kompetenciáról lemondott) szervezet érdekét is képviseli, védi.

A FOVESZ működését a pontos igény, és lehetőség felmérésére alapuló szakszerű minőségi, szakmai munka adja. Ennek végzése során dinamikus, hatékony működés, együttműködés a cél, minden együttműködő partnerrel, szervezettel. Az egyes érintett sportszakmai területekről, ahhoz kapcsolódó témákról írásban állapodik meg FOVESZ a partnereivel.

FOVESZ gazdasági működése

FOVESZ gazdasági működésének alapját az általa felmért és elkészített sportszakmai feladatok és a szövetség központi működés költségeinek teljes pénzügyi fedezete adja, biztosítja. A FOVESZ éves gazdasági és pénzügyi keretét a FOVESZ közgyűlését követően, a FODISZ közgyűlése által elfogadott éves költségvetési tervben szereplő pénzösszeg adja. Fontos, hogy a FOVESZ pénzügyi terve fedezetpontos tervezéssel a valós költségeket tartalmazva készüljön.

A FOVESZ működése során a letisztult „Nyitott” versenyrendszerének támogatásához névadószponzorokkal köthet támogatási szerződést.

A FOVESZ a működése során szerződés alapján végezhet számára bevételt biztosító egyéb sportszakmai tevékenységet, nyújthat szerződéses szolgáltatást.

A FOVESZ gazdasági működésének valós bevételi lehetőségeit 3-4 éves működés során kialakult, letisztult versenyrendszer, bajnokságok, ha lesz „válogatott csapat”, és ezekhez kötődő valós szolgáltatásainak, értékei adják, amelyeket fel kell építeni és szakmailag magas színvonalon, piaci elvárásoknak megfelelően kell működtetni.

FOVESZ szövetségi tagság felvételi kérelemhez regisztráció és felmérés

A fentiekben leírtaknak megfelelően elkészítettük a FOVESZ tagfelvételi kérelemhez a regisztrációs felületünket, amely kiegészül egy felmérő lappal, hogy megismerjük a pontos igényeket a FOVESZ-be belépni szándékozó egyesületektől, sportolóik sportolási szükségleteit.

A FOVESZ tagfelvételi kérelemhez tartozó regisztrációs és a felmérő lapon a belépni kívánó egyesületek által megadott pontos információk alapján, azok összesítése után látjuk azt, hogy mely korosztályokban (utánpótlás, felnőtt, senior) milyen sportágakban, fogyatékcsoportokban, milyen jellegű versenyeket, bajnokságokat, kupákat tudunk szervezni, rendezni a fent leírt FOVESZ „ Nyitott” versenyrendszert alapul véve még 2019-ben.

A felmérőlap kitöltése után a lapletölthető a kitöltő számítógépére, így a regisztráló is pontosan tudja, látja milyen információkat adott a felmérés során.

A FOVESZ tagfelvételről, mint minden hazai sport, sportági szakszövetségben az elnökség dönt, a tagfelvételről a regisztrációban megadott, az egyesület képviselőjének elérhetőségére emailben jelzünk vissza.

Számítunk rátok, Ti is számíthattok a FOVESZ-re!

FOVESZ elnökség