{month}
{day}

Versenysport - FOVESZ


Fogyatékosok Magyarországi Versenysport Szövetsége - FOVESZCÉLOK, KÜLDETÉS


A Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) által létrehozott FOVESZ feladata és célja: a hazai versenysport működtetése fogyatékossággal élők számára.

Missziónk: versenyzési lehetőség teremtése tehetséges fogyatékossággal élő sportolók számára a versenysport színterén.


A FOVESZ kiváló lehetőséget ad a versenysport események összehangolásából és bizonyos területek közös működtetéséből adódó költségtakarékosabb gazdálkodásra - hatékonyabb megjelenésre, a tehetségek számára továbblépési lehetőségre és eredményesebb érdekérvényesítésre a jövőt tekintve. Abban hiszünk, hogy a létrehozott sportszervezet a fogyatékossággal élők versenysportjának minden területére pozitív hatást gyakorol.


A feladat maradéktalan ellátásához alapvető szükséglet, hogy szoros szakmai együttműködés alakuljon ki minden olyan szövetséggel, aki érintett a fogyatékossággal élők sportjában. Ez garantálhatja a jövőben a versenysport magas szintű működtetését.FODISZ - FOVESZ ÖSSZEHANGOLT SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSE


A szövetségek közötti megállapodások, szerződések lehetővé teszik, hogy a feladatokat egy új, konstruktívabb, hatékonyabb, testre szabottabb munkafelosztásban láthassa el. A versenyrendszer működtetése révén, a kiválasztás színtereivé válnak a régiós fordulók és az országos döntők.


Fontos feladata lesz a szakmai vezetésnek, a tehetségek kiválasztása és azok integrálása a versenysport válogatott kereteibe és azon egyesületek felkutatása, akik - személyi és technikai feltételek megléte esetén - biztosítani tudják a megfelelő szakmai hátteret a felkészüléshez.


A sportszakmai vezetők egységben és egészében tudják kezelni a hozzájuk tartozó sportágakat – a különböző sérülés specifikumokat egyenrangúnak tekintve – tervezik, szervezik az adott sportág programjait.


Egy ilyen formában jól működő és kontrolált rendszer alkalmas a felmenő rendszer és a folyamatos utánpótlásbázis megteremtésére.


A fogyatékossággal élők sportágai /a teljesség igénye nélkül/:FOVESZ ALAPSZABÁLY