{month}
{day}

Diákolimpia

A FODISZ 2013-ban a számára már valós kitörési lehetőséget nyújtó irányba fordult a szakmai feladatellátás területén, amikor megváltoztatta az alapvető feladatának értelmezését, és fókuszba a diákolimpia helyi, megyei, regionális és országos versenyek szervezése, rendezése került. Ehhez társítva a megyei szervezetek diákversenyeinek szervezést, rendezését és nem alapvető célú tevékenységben a szabadidősport versenyeket, a szakmai feladatokat lát el.

A FODISZ-nak a fogyatékosok sportjában, a közoktatásban, oktatási intézmények fenntartásban eddig végbement és jelenleg is zajló változások miatt, számos ponton kell pontosítani, finomítani feladatát. Szakmai feladata, hogy az általános és középiskolás korú fogyatékkal élő diákok sportolását támogató versenyrendszerek, diákolimpiák szervezése, rendezése megalapozottá váljon, ehhez kell szervezetét, sportszakmai működését igazítania, fejlesztenie humánerőforrását is.


FODISZ a saját fejlesztésű VESPA – versenyszervező, sportolói adatbázist kezelő szoftverének elkészítésével, annak sikeres próbaüzemével, olyan egyedül álló eszközre tett szert, amely a sikeres szakmai fejlesztéseihez szükséges, és a vele együttműködő sportszakmai partnerei, MOB, az MPB, a minisztérium államtitkársága számára is jelentős adatrögzítő, információs eszközként tud szolgálni.

Közel 396 oktatási intézménnyel, és 65 egyesülettel, alapítvánnyal van kapcsolata a tagszervezetein keresztül. Gyakorlatilag valamennyi, a fogyatékosok diák- és szabadidő sportjában, részben versenysportjában résztvevő szervezettel informális kapcsolatban van, csakúgy, mint a megyei, települési önkormányzatokkal.


Sporteseményeink száma 2016-ban: 186 megyei, 12 regionális, 39 országos diáksport esemény. 64 megyei szabadidős program, 18 integrált szabadidős rendezvény.


Az iskolai sport területén a sport tehetséghálón keresztűl diákolimpiai versenyrendszer működtetése és folyamatos fejlesztése, valamint tehetséggondozási és sportági utánpótlásbázis - szélesítő programok megvalósítása, tehetség kiválasztás és tehetséggondozás, fiatal sportolók kiválasztásának és képzésének segítése, előmozdítása, az utánpótlás bázis szélesítése.

A Diákolimpia résztvevői a magyar közoktatásban foglalkoztatott fogyatékos tanulók

FODISZ a diákolimpiai versenyeket 6 korcsoportban, hirdeti meg.

Sportágak: atlétika, úszás, röplabda (zsinórlabda), labdarúgás, asztalitenisz, boccia, kézilabda, kerékpár, kosárlabda, tájfutás, sakk, evezés, kenu, erőemelés, ergométeres evezés, darts, szkander.