{month}
{day}

2023.07.Közgyűlés


KÖZGYŰLÉSI   JEGYZŐKÖNYV

 

A közgyűlési jegyzőkönyv készült a Fogyatékkal Élők Heves Megyei Sportszövetsége  rendes éves Közgyűléséről.

 

Ideje :        2023. május 31-én  14.oo  óra.

Helyszíne:  3300  -   Eger, Hadnagy út 10.

                                   

Varga Péter Pál elnök, a Szövetség elnöke köszöntötte az egybegyűlt tagszövetségek  képviselőit. Megállapította, hogy a Közgyűlés 6. számú mellékletét képező jelenléti íven szereplő 16  tagszervezet ismét, mint tavaly is  11 fő képviselő  van jelen, valamint a  szövetség titkára,  így a Közgyűlés  határozatképes.

 

Ezután felkérte a   -  jelenléti ív hitelesítők:     Hevér Zsuzsanna és Deák Edina

                          - jegyzőkönyv készítő :         Horányi Regina     

                           - jegyzőkönyv hitelesítők:   Kontos Gábor és Munkácsi Péter

 Az érintettek a kéréseket vállalták.

 

A megjelentek egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztották a hitelesítőket.

 

Ezek után az elnök a kiküldött Közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban megkérdezte, hogy módosítási javaslata van-e valakinek ?

Érdemi válasz nem volt.

Ezután felkérte az 1. számú beszámoló megtartására az előadót.

 

1.  Beszámoló a 2022. évi diáksport versenyeiről:

ea: Besenyei Zsuzsanna  –  megyei referens

Minden eseményt röviden jellemzett. Kérdés nem volt.

A beszámoló egyhangú elfogadásra került 11 igen szavazattal.

 

              Ezután az elnök folytatta :

 

2. Beszámoló a 2022. évi FHSSz szabadidősport eseményeiről

ea: Varga Pál – elnök

Szóbeli kiegészítés : Szabadidősport versenyekről egy-egy rövid jellemzést tartott.  Kérdés itt sem volt.

A beszámoló egyhangú elfogadásra került 11 igen szavazattal.

 

3. Tájékoztatás a szövetség 2022. évi egyéb évi tevékenységeiről

ea: Varga Pál – elnök

Szóbeli kiegészítés: röviden egy-egy sorhoz rövid magyarázatot adott. Kérdés itt sem volt.

A beszámoló egyhangú elfogadásra került 11 igen szavazattal.

 

4. Tájékoztatás a 2022. évi pénzügyi helyzetről:

ea: Varga Pál – elnök

Szóbeli kiegészítés :  A táblázat tükrözi a valóságot, a FODISZ-tól a 2022-es támogatást csak decemberbe kaptuk meg! Egész évben a tavalyi támogatásból és a szövetség puffer pénzéből tudtuk megoldani a kiadásokat, valamint az 1 % érkezett, ami nem sok !

A beszámoló egyhangú elfogadásra került 11 igen szavazattal.

 

5. Közhasznú jelentés – 2022. évről

ea: Varga Pál – elnök

Szóbeli kiegészítés: a könyvelőnk, Pintér Ágnes készíti rendszeresen.

Évek óta a Bíróság elfogadja reméljük így is marad.  Kérdés itt sem volt.

A beszámoló egyhangú elfogadásra került 11 igen szavazattal.

 

6. Egyebek:    

Varga Pál : Örülök, hogy ,,ismét” a gyöngyösi iskola bekapcsolódott a tan.ak. versenyekbe.

Kontos Gábor : Is örül, igazgató váltással magyarázza a változást. Köszöni a sok-sok verseny lehetőséget, de egyben kéri, hogy  az Ügyes Vagyok eseményeken jó volna új feladatokat kitalálni, érdekesebbé tenni.  Javasolta, hogy tud olyan sportboltot, ahol viszonylag kevés pénzből kreatívabb, nehezebb ,,sportág” vásárolható (  hangfrekvenciás pisztoly lebegőlabda lelövés ,… ). Megbeszélik…

 

Jelen  jegyzőkönyvet 2 eredeti példányban készült el.

 

Az elnök  a közgyűlést 15.45 órakor lezárta.

 

Eger, 2023. május 31.