{month}
{day}

2020. szeptember 25-én Magyar Diáksport Napja!Kedves Kollégák!


Sok szeretettel hívjuk fel a figyelmeteket az idén szeptember 25-én megrendezésre kerülő Magyar Diáksport Napjára, mely eseménynek a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége is a partnere.


A Magyar Diáksport Napja lehetőséget ad a sajátos nevelési igényű gyermekek és a velük foglalkozó pedagógusok aktivizálásra, sportoltatására is, mind az integrált, mind a szegregált, speciális köznevelési intézmények esetén.


Kérjük, vigyétek hírét az eseménynek és amennyire csak lehetséges mozgósítsátok a környezetetekben lévő fogyatékossággal élő diákokat és intézményeket.


Sok szeretettel várjuk a megvalósulásokkal kapcsolatos fejlemények, események hírét a kommunikacio@fodisz.hu e-mail címre, hogy a FODISZ saját kommunikációs csatornáin közzétehessük azokat.

  

MDSZ Felhívás – Magyar Diáksport Napja 2020

 

MDSZ FELHÍVÁS - TÁJÉKOZTATÁS

 

MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA 2020


A 2020/2021. tanév rendjéről szóló, a napokban megjelent EMMI rendeletben immár hivatalosan is témanapként jelenik meg a Magyar Diáksport Napja.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) még 2018-ban kötött együttműködési megállapodást az Oktatási Hivatallal (OH) annak érdekében, hogy az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 azonosító számú kiemelt projekt keretében az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap tartalmi fejlesztésében kölcsönösen közreműködjenek.

Mint köztudott, az Országgyűlés 2017-ben (a Magyar Sport Napja, a Magyar Parasport Napja és a Magyar Siketsport Napja mellett) nyilvánította 30/2017. (XII. 13.) OGY határozatával minden év szeptemberének utolsó péntekét a Magyar Diáksport Napjává.

Már az Országgyűlés néhány évvel ezelőtti döntését is az alapozta meg, hogy a 2006-ban az MDSZ által elindított diáksportnap az elmúlt években európai kezdeményezéssé vált, és ma már több mint 40 európai országban szervezik meg szeptember végén a magyar jó gyakorlatból kinőtt Európai Diáksport Napját (European School Sport Day®, ESSD), mely évről-évre a testmozgással és az egészségtudatos életvezetéssel összefüggő fókusztémákat dolgoz fel.

Ehhez képest a tanév rendjéről szóló rendeletben való hivatalos megjelenés és elismerés azt jelenti, hogy az intézményeknek az eddigi önkéntes részvétel mellett most már kifejezetten lehetőségük lesz arra is, hogy a témahetekhez hasonlóan az iskolák a munkatervében meghatározott módon részt vegyenek a témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témanap keretében szervezzék meg.

Az MDSZ bízik abban, hogy ez az eredmény és siker megalapozza azt, hogy a hagyományos munkarendben elinduló, és remélhetőleg így is folytatódó 2020/2021. tanévben a www.essd.eu/hu oldalon rögzített iskolai regisztrációk és beküldött beszámolók csúcsot döntenek, és a tavalyi 1300 iskolánál immár jóval több intézmény csatlakozik majd a diáksport mozgalomhoz.

Az idén 2020. szeptember 25-re eső Magyar Diáksport Napján megvalósuló ESSD fókusztémája (ahogy minden csatlakozó országban) a gyermekek, tanulók egészséges önképe és mentális egészséges lesz, melyhez elkészült a magyar nyelvű útmutató is. Az MDSZ a közeljövőben bemutatja a járványügyi készültség időszakában irányadó ajánlásait, iránymutatásait is, mely többek közt az iskolai sportesemények biztonságos megszervezését is lehetővé teszik.