{month}
{day}

Lélekmozgató iskolai program

Felhívás az ország összes köznevelési intézményének, HOGYAN LEHET CSATLAKOZNI?

Tisztelt Intézményvezető Asszony, Tisztelt Intézményvezető Úr!

A Magyar Országgyűlés 2017. december 12-én, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozatába foglalta a magyar parasport hagyományainak és sikereinek minden évben történő megünneplését!

A Magyar Parasport Napját ezentúl minden évben február 22-én ünnepeljük, a dátum kiválasztása szimbolikus volt. 1970-ben ezen a napon alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja (HOSC) a budapesti Mozgásjavító Intézmény falai között. A mai magyar parasport kialakulásában döntő jelentőségű volt az első, intézményesített sportszervezet létrehozása, az alapításban olyan legendák vettek részt, mint Tauber Zoltán, hazánk első paralimpiai bajnoka és Fejes András, aki az első magyar paralimpiai érmet nyerte.

2018. február 22-edikét, az első Magyar Parasport Napját (MPN2018) szeretnénk méltóan, érdekesen és emlékezetesen megszervezni. Minden megyeszékhely egy-egy iskolájában sporteseményeket, Budapesten pedig nemzetközi konferenciát szervezünk.

Ám ennél fontosabbnak tartjuk, hogy elérjük azt, hogy minden hazai köznevelési intézmény, azok diákjai, pedagógusai kapcsolódjanak be a hazai fogyatékos sport és sportolók megünneplésébe.

A Magyar Parasport Napja alkalmából együttműködésre, megemlékezésre hívjuk az összes magyarországi köznevelési intézményt, így az Önök intézményét is!

A Magyar Paralimpia Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének elnökeként, munkatársaim nevében és minden hazai fogyatékos sportoló nevében arra kérem, hogy az Ön által vezetett intézmény csatlakozzon a Lélekmozgató névre elkeresztelt programunkhoz!

Azt javasoljuk, hogy február 22-én, az Ön intézményének testnevelés óráin a gyerekek próbálják ki a parasportágakat, valamint, hogy az osztályfőnöki órákon a diákok a tanáraikkal beszélgessenek a fogyatékosságról, a parasportolókról, az elfogadásról.


A paralimpia mottója: „a lélek mozgásban”. Ha a lélek mozdul, a szándék, akarat, elszántság, céltudatosság és az érzelem feltör, a testet mozgásra, cselekvésre kényszeríti. Ahhoz, hogy a lélek mozduljon, megismerés, tapasztalás, megértés, befogadás, azonosulás szükséges.

Ezt kívánjuk segíteni „Lélekmozgató” programunkkal, kérve az Ön és kollégái együttműködését, hiszen bizonyára egyetért velünk abban, hogy a diákok számára is fontos témáról van szó.

Milyen módon csatlakozhat az Önök intézménye „Lélekmozgató” programunkhoz?

Természetesen teljesen szabadon választott, bármilyen programmal, mely a Magyar Parasport Napjához, illetve a fogyatékosok világához kapcsolódik, de az alábbiakban javaslatokat is teszünk Önöknek. Az első két ponthoz szakmai segítséget is nyújtunk.

A „Lélekmozgató” programhoz csatlakozó köznevelési intézmények a www.fodisz.hu honlapon tudják magukat regisztrálni az iskolában megvalósítandó program rövid leírásával 2018. február 5-től február 15-ig.

A csatlakozó iskolák programját folyamatosan propagáljuk és hírt adunk róla a FODISZ által létrehozott Lélekmozgató facebook oldalon, mely január 15-től válik publikussá.

A facebook oldalon folyamatosan segítjük ötletekkel, adatokkal, inspirációkkal, javaslatokkal a köznevelési intézmények munkáját.

Ötletek, javaslatok:

1. Lélekmozgató testnevelés óra  keretében (szabadon választott, hogy milyen időtartamban, milyen létszámot bevonva), a diákok próbálják ki az alábbi parasportágakat:  

- boccia

- csörgőlabda

- floorball

- kerekesszékes kosárlabda

- padlóhoki

- parafekvenyomás

- ülőröplabda

- vakfoci

- vakfutás segítővel.

A fenti sportágakról 2018. február 5-től a www.fodisz.hu és a www.hparalimpia.hu oldalról játékos eszközleírás tölthető le, mely segíti a játékos sportfeladatok megvalósítását. A feladatgyűjteményt, ha igénylik, pendrive-on, postai úton is elküldjük az köznevelési intézménybe.

Természetesen nem mind a kilenc sportágat kell bevonni a programba, a helyszínen gördülékenyen megoldható, a testnevelő illetve a pedagógus kollégák számára legszimpatikusabb sportág(ak)at lehet kiválasztani, de a fenti sportágaktól teljesen más mozgásformát, sportágakat is be lehet kapcsolni a tematikus foglalkozásba!


2. Lélekmozgató „különleges” osztályfőnöki óra 

Szabadon választott, hogy milyen időtartamban, milyen keretek között és milyen létszámot bevonva. Ehhez segítségül kínáljuk az iskoláknak A lehetetlen határán” című, öt magyar paralimpiai bajnokot bemutató dokumentumfilmet, mely február 5-étől letölthető www.fodisz.hu és a www.hparalimpia.hu oldalról, igény szerint a filmet pendrive-on is elpostázzuk. A javasolt kérdésekről, óra-módszertanról tájékoztató anyag pdf. formátumban szintén innen tölthető le február 5-től.

3. Közönségtalálkozó - fogyatékkal élő sportolók meghívása az iskolába
4. Bármilyen fogyatékosokkal foglalkozó sportszervezet meghívása az iskolába
5. Érzékenyítő program megtartása az iskolában
6. Játékos, érzékenyítő sorverseny megtartása az iskolában
7. Rajzverseny az iskolában
8. Plakátrajzoló verseny az iskolában
9. Esszépályázat az iskolában a fogyatékosságról
10. „Büszkeségeink” – helyi, kerületi/városi/megyei parasportolókról vagy parasportról tablókiállítás 
11. Integrált séta megtartása akár több iskola kooperációjában.

12. Integrált futóverseny megtartása akár több iskola kooperációjában.


Bármilyen további kérdésben Vas Anna, az MPN2018 - Lélekmozgató program koordinátora áll szíves rendelkezésükre:

+36 70 220 4345.


Az elmúlt években a fogyatékos emberek befogadása és a saját határaikon, korlátaikon túllépő parasportolók elismerése nagyot lépett előre hazánkban, de van még mit tennünk!

Célunk, hogy a fogyatékkal élő és az ép emberek elfogadják és elismerjék egymást, a sport által kerüljenek közelebb egymáshoz, hogy elérjük, hogy a fogyatékos szó egy idő után csupán egy adat legyen, mint a név vagy éppen a testmagasság, mely ugyan hozzátartozik az emberhez, de nemnegatívan különbözteti meg őt.

Ezt a szemléletformálást a gyerekeknél kell kezdenünk!

Bízunk benne, hogy Ön is partnerünk lesz ebben a nemes feladatban!

Együttműködését kérve és megköszönve, őszinte tisztelettel:  

Szabó László

a Magyar Paralimpiai Bizottság és

a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny és

Szabadidősport Szövetségének

elnöke


További információ:

A felhívás nyomtatható változatának letöltése

A csatlakozási lehetőség lezárult (február 15-én, éjfélkor)