{month}
{day}

„Állj rajthoz, mi segítünk!” - pályázat futóversenyek nevezési díjára

A Generali a Biztonságért Alapítvány jóvoltából, nyilvánosan meghirdetett, nevezési díjhoz kötött tömeges szabadtéri futóeseményeken való részvételhez amatőr futók nevezési díjának finanszírozására lehet pályázni folyamatosan.  Alább a részletes felhívás.„Állj rajthoz, mi segítünk!”

közösségi pályázat


A Generali a Biztonságért Alapítvány kiemelt célja az egészségmegőrzés, az egészséges életmód, a diák- és szabadidősport támogatása. 2018-ban alapítványunk a tömegsportok közül az amatőr futást kívánja ösztönözni, futóeseményeken való részvétel támogatásával.

 

Mi a pályázat célja?

Meggyőződésünk, hogy a futás egy mindenki számára hozzáférhető, egészséges kikapcsolódási, feltöltődési forma, amelynek komoly sportértéke van és hozzájárul a hosszútávon fenntartható egészséges életmódhoz.

 

Mire lehet pályázni?

Nyilvánosan meghirdetett, nevezési díjhoz kötött tömeges szabadtéri futóeseményeken való részvételhez amatőr futók nevezési díjának finanszírozására lehet pályázni.


Kik pályázhatnak?

Szabadidősport-egyesületek, diáksport-szervezetek, oktatási intézmények. Profi versenyzők nevezésének támogatását nem lehet igényelni. A pályázatra Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.

 

Mekkora összeg pályázható?

Pályázó szervezetenként maximum 50 e, 100 e vagy 150 e Ft értékben lehet benyújtani igényt nevezési díjak támogatására.


Milyen futóeseményekre lehet nevezési díj-támogatást kérni?

Erre szakosodott szervező által nyilvánosan, amatőrök számára is meghirdetett 2018-ban megvalósuló magyarországi futóeseményeken való részvételre lehet pályázni az amatőr versenyzők nevezési díjára. Csak olyan rendezvényre lehet kérni támogatást, amely rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel és biztosítja az előírt egészségügyi feltételeket. A pályázatot olyan futóeseményekre lehet benyújtani, melyek a benyújtáskor még nem valósultak meg.


Hogyan kell pályázni?

A pályázat benyújtása a Generali a Biztonságért Alapítvány weboldalán keresztül történik, az online kérdőív kitöltésével. Itt meg kell jelölni a nevezendő személyek számát, életkorát, a futó eseményeket, amelyeken részt kívánnak venni, az események időpontjának megjelölésével, valamint a nevezési díjak összegét. Röviden be kell mutatni a pályázó szervezetet, illetve tételes költségvetést


kell bemutatni az igényelt támogatási összegre. A pályázó létesítő okiratát, a pályázó hatósági nyilvántartásának kivonatát és a kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatot is fel kell tölteni.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok elbírálási határideje: folyamatos

A pályázatok elbírálása

A pályázatokat a Generali a Biztonságért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el, külső szakértők bevonásával.

A támogatás folyósítása

A kifizetések a szükséges dokumentumok beérkezését követő 3 héten belül megtörténnek.

Elszámolási kötelezettség

A nyertes pályázók kötelesek bemutatni az érvényes nevezéseket és valamennyi támogatott nevezőnek az eseményen való részvételét igazoló bizonylatot.

A támogató megjelenítése

A pályázó szervezet vállalja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítványt és tevékenységét mint támogatót a honlapján vagy egyéb felületein megjeleníti.

A pályázati keret

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a meghirdetett pályázat költségkerete és az egy pályázat által elnyerhető támogatási összeg meghatározott és korlátozott. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt támogatások elérték az alapítvány által felhasználásra szánt összegkeretet – 10 millió forintot -, úgy az adott pályázati lehetőség a 2018-as évre vonatkozóan lezárul. Erről az alapítvány az alapitvany.generali.hu honlapon ad tájékoztatást.

Az alapítvány emellett fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás nélkül elutasítsa, ideértve azt az esetet is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az Alapítvány nem biztosít. Az Alapítvány továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a támogatást a pályázó által igényelt összegtől eltérő mértékben állapítja meg. A pályázó a fentieket a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja.

További információ

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: alapitvany.hu@generali.com


Pályázati beszámoló benyújtása

Beszámoló online feltöltése

Linkek:

Online pályázati adatlap

Részletes pályázati felhívás

Összeférhetetlenségi nyilatkozat