Fogyatékosok Országos Diák-,
Verseny- és Szabadidősport Szövetsége
Lépj-közelebb! Fotó- és videó pályázat!


Lépj-közelebb! Fotó- és videó pályázat! 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének
Ifjúsági Tagozata pályázatot hirdet az alábbi címmel:
„Lépj közelebb!” A pályázatra olyan alkotásokat (fotó vagy videó) várunk, amelyek hétköznapi
életképeket mutatnak be, és amelyek szabad gondolattársítással visszaadják azokat a
pillanatokat, amikor az együtt végzett tevékenységben megmutatkozik a teljes
befogadás, a kölcsönösség és az egyenrangúság.
Szakmai partnereink:
· DocuArt Filmművészeti Központ: Füredi Zoltán (szakmai igazgató) – a zsűri elnöke
· Magyar Fotóművészek Szövetsége: Olasz Tamás (fotóművész) – zsűritag
· Krako Stúdió: Krakovszky Tamás (stúdióvezető) – zsűritag
A pályázat általános szabályai:
· A nevezés díjtalan.
· Egy alkotó mindkét kategóriában (A és B) részt vehet a pályázaton.
· A pályázaton kizárólag saját alkotásokkal lehet részt venni!
· A beküldött fotókkal, videókkal kapcsolatban harmadik személynek semmilyen
szerzői jogi, vagy egyéb jogosultsága, illetve igénye nem állhat fenn.
· A PÁLYÁZATON NEM VEHETNEK RÉSZT A KIÍRÓ SZERVEZET
MUNKATÁRSAI ÉS AZOK CSALÁDTAGJAI!
· Pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2012. április 2.
· A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
· Eredményhirdetés: 2012. június 15-ig. (A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs!)
· A pályázati anyag beküldésével a pályázó automatikusan elfogadja a fotó- és videó
pályázat részvételi kiírásában foglaltakat, és hozzájárul, hogy a szervező a beküldött és
kiválasztott fotókat és videókat a honlapaján és egyéb nonprofit publikációiban,
promóciós anyagaiban, rendezvényein térítésmentesen, időbeli és minden egyéb
korlátozás nélkül használja, a fotókat, vagy a videókat kiállításokon, rendezvényeken
szerepeltesse.
· A beküldött videofilmek másolatban a DocuArt filmarchívumába is bekerülnek.
· A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével, vagy azok nyilvános
bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség őt
terheli. A pályázat kiírói és lebonyolítói személyiségi és szerzői jogi kérdésekben jogi
felelősséget nem vállalnak.
A) kategória – FOTÓ - feltételei:
1. A pályázati anyagokat ELEKTRONIKUS ÚTON várjuk. A pályázati adatlapot ÉS az
alkotásokat a 
http://palyazat.lepjkozelebb.hu/ internetes oldalon a regisztrációt követően kell
feltölteni!
2. Hiánytalanul kitöltött, a valóságnak megfelelő információkat tartalmazó adatlap.
3. Egy alkotó három egyedi képpel, vagy egy – maximum hat darabból álló – sorozattal
pályázhat. A képeket digitális formában kell feltölteni .jpg formátumban, RGB
színrendszerben, minimum 5 megapixel felbontásban.
B) kategória – VIDEÓ - feltételei:
1. A pályázati anyagokat ELEKTRONIKUS ÚTON várjuk. A pályázati adatlapot ÉS az
alkotásokat a 
http://palyazat.lepjkozelebb.hu/ internetes oldalon a regisztrációt követően kell
feltölteni!
2. Hiánytalanul kitöltött, a valóságnak megfelelő információkat tartalmazó adatlap.
3. 2010 és 2012 között készített filmekkel lehet nevezni!
4. Tetszőleges műfajú és maximum 20 perces hosszúságú, MAGYAR hangú!, vagy
MAGYAR feliratos! mozgóképes alkotásokkal lehet pályázni.
5. Az alkotásból készített 10 másodperces spot feltöltése ugyanazon az internetes oldalon
(
http://palyazat.lepjkozelebb.hu/)
6. Egy rendező (vagy szervezet) max. 2 videofilmmel indulhat.
7. A feltöltésre kerülő videó formátuma: szabványos „DVD Video” – MPEG2 program
stream (PAL/SD v. HD felbontásban, hangsáv maximum 2x192kbit/sec, maximális fájlméret
2GB)! Ettől eltérő fájl formátum, illetve hibás kódolás a pályázatból történő kizárást vonja
maga után!

Az elbírálás szempontjai A) és B) kategóriákban:
· A pályázat szabályainak betartása.
· A) vagy B) kategória feltételeinek teljesülése.
· Megfelelő technikai színvonal.
· A benyújtott alkotásnak a pályázati címhez való kreatív kapcsolódása.
· Művészi látásmód, közérdeklődésre számot tartó mondanivaló, vizuális értékesség.
Pályázati díjak – Díjátadó ünnepség:
· A pályázati díjak összértéke 500.000 Ft, amelyet a zsűri oszt meg az alkotók között.
· A legjobb alkotások rákerülnek a Lépj közelebb! roadshow rendezvénysorozat
szóróanyagaira, illetve bemutatjuk a rendezvényeken, valamint részét képezik majd a
különböző oktatási intézményekben tartott„esélyórák” anyagának.
· A díjátadó ünnepélyes keretek között a Lépj közelebb! roadshow első állomásán,
Veszprémben lesz, amelyről a pályázat honlapján
(
http://palyazat.lepjkozelebb.hu/ ) kaphatnak bővebb információt, illetve a
nyerteseket E-mailben értesítjük.
· A legjobb fotókból, videókból vándorkiállítást/bemutatót szervezünk, melyet az
ország 7 nagyvárosában láthatnak az érdeklődők. A kiállításokat a Lépj közelebb!
roadshow rendezvényeken nyitjuk meg.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Vid Natasától telefonon, a +36-1-388-2387, vagy a
+36-20-389-7782 számon, illetve E-mailben ( palyazat@lepjkozelebb.hu ) kaphatnak.